Beata Mocarska

Nazywam się Beata Mocarska

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą i pedagogiem.

Posiadam Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej.

Kształciłam się w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia ukończyłam całościowe czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii. Studia magisterskie w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej ukończyłam w Wyższej Szkole Pedagogiki w Olsztynie oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim psychologia zarządzania personelem.

Stale się rozwijam, dokształcam, uczestniczę w licznych konferencjach, szkoleniach i warsztatach. Przez wiele lat praktyki zawodowej rozwijam swoje kompetencje w zakresie psychoterapii par i rodzin, psychoterapii depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń psychotycznych, zaburzeń osobowości, jak również diagnozy klinicznej.

Każdą osobę traktuję całościowo, uwzględniając psychiczne i somatyczne przejawy doświadczania siebie i świata.

Jak pracuję

Fakt, że pracuję w nurcie psychoterapii integracyjnej, oznacza, że łączę techniki terapeutyczne. Robię to, indywidualnie podchodząc do każdego klienta i dobierając do jego potrzeb i charakteru dostępne możliwości. Najpierw uważnie słucham i obserwuję, by pracować zgodnie z tempem i możliwościami klienta.

W zależności od potrzeb i sytuacji korzystam z dorobku licznych modalności terapeutycznych, np. systemowej, psychodynamicznej, Gestalt, pracy z ciałem, behawioralno-poznawczej. Wszystkie one prowadzą klienta do zmian – w sposobie myślenia, postrzegania, oceniania sytuacji czy działania. Prowadzę psychoterapię indywidualną, par oraz rodzinną. Sprawdź, komu i kiedy pomagam.

W swojej pracy kieruję się kodeksem etycznym Polskiej Federacji Psychoterapii oraz European Association For Psychotherapy. Oznacza to m.in. pełną dyskrecję i poddawanie się regularnej superwizji.

Ty pracujesz również

W pracy psychoterapeutycznej ważne jest Twoje zaangażowanie i gotowość do pracy i zmiany, ponieważ od tego zależą efekty terapii. Ja jako psychoterapeutka pomagam w przejściu w bezpieczny sposób przez te zmiany, w poszerzeniu kąta widzenia dotychczasowych przeżyć, możliwości funkcjonowania, odczuwania, myślenia oraz w dokonaniu osobistych zmian prowadzących do wzrostu jakości i satysfakcji w życiu.

„Nie zawsze tak będzie” – zwykle powtarzam, przygotowując na zmianę, która otwiera wiele możliwości i docelowo sprawia, że żyje nam się lepiej. Wiem, że zmiany nie są łatwe, ale właśnie dlatego pomagam przejść suchą stopą przez tę czasem rwącą rzekę i towarzyszę Ci na każdym kroku. Wzrastamy dzięki zmianom. 

Zapraszam do kontaktu! Tel. 604 253 950