Oferta

Psychoterapia

Właściwa psychoterapia, to terapia trwająca możliwie najkrócej. Zadaniem psychoterapeuty jest wyzwolić Twój własny potencjał do podejmowania zmian. W mojej pracy towarzyszę Ci we wszystkim, co przyniesiesz ze sobą i razem z Tobą poszukuję możliwie najlepszych rozwiązań i nowych dróg prowadzących do poprawy i zmiany. Moim celem jest pomóc Ci odnaleźć wyjście z kłopotów. Psychoterapia może pomóc Ci w odnalezieniu drogi do źródła szczęścia i siły w Twoim życiu. 

Pracuję w modalności Integracyjnej. Dzięki temu mogę swobodnie dostosować środki i metody pracy czerpiąc przede wszystkim z psychoterapii gestalt oraz systemowej, korzystam także z metod terapii poznawczo-behawioralnej, psychodynamicznej i pracy z ciałem . 

W moim gabinecie zlokalizowanym w śródmieściu Katowic świadczę następujące formy pomocy: 

Jedno lub kilka spotkań wstępnych. Pozwala poznać kłopot i zaproponować możliwie najlepszą formę terapii. Dzięki przygotowaniu do diagnozy nozologicznej i psychoterapeutycznej, psychoterapeuta może zdiagnozować problem i określić możliwości oraz strategię pracy. 

Może mieć charakter terapii krótkoterminowej (kilkanaście sesji), jeśli pracujemy nad konkretnymi problemami lub terapii długoterminowej (rok i dłużej), jeśli praca zmierza ku zmianie funkcjonowania i służy głębszemu poznaniu siebie. Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu i trwają do 50 minut. 

W sesji biorą udział oboje małżonkowie/partnerzy. Celem terapii jest związek, czyli relacja małżonków/partnerów - poprawa jego funkcjonowania. Czasem psychoterapia pomaga w utrzymaniu związku i nadaniu mu nowej jakości. Zdarza się jednak, że partnerzy postanawiają się rozstać, a psychoterapia pomaga im przejść ten trudny czas. Spotkania trwają zwykle do 90 minut i odbywają się raz na dwa tygodnie. 

Warunkiem zakwalifikowania się do grupy jest wstępna konsultacja indywidualna z psychoterapeutą. Konieczną zasadą pracy w grupie jest zachowanie tajemnicy grupowej oraz innych norm dot. psychoterapii w grupie. Szczegółowe informacje o naborze do grupy terapeutycznej będą publikowane w oddzielnych komunikatach. 

Psychoterapia dla osób LGBT

Jest skierowana do wszystkich osób homo i biseksualnych, które doświadczają wykluczenia lub innych trudności życiowych związanych ze swoją orientacją seksualną. Celem terapii jest zintegrowanie wszystkich aspektów osobowości w pełni akceptacji i szacunku, by odnaleźć siłę i radość życia.