Paweł Polnik

Nazywam się Paweł Polnik

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą i psychologiem. 

Ukończyłem studia magisterskie z psychologii o specjalizacji psychologia kliniczna i  osobowości. Jestem także magistrem historii, studiowałem również historię sztuki.

Posiadam European Certificate of Psychotherapy (ECP) nadany przez European Association for Psychotherapy (EAP) - największą europejską organizację psychoterapeutyczną określającą standardy nauczania, prowadzenia i etyki psychoterapii.

Jestem absolwentem 4-letniego studium psychoterapii. Należę do European Association for Psychotherapy, którego jestem członkiem indywidualnym. Posiadam także członkostwo Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

Od 2010 roku prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną. W latach 2012 - 2020 pracowałem w Śląskim Centrum Psychoterapii Integratywnej, którego pracami kierowałem. 

Współpracuję z Centrum Psychoterapii Krótkoterminowej w Łodzi, gdzie w ramach studium psychoterapii prowadzę zajęcia z diagnozy psychologicznej w psychoterapii oraz etyki zawodowej.

Współpracuję także z podmiotami szkoleniowymi, dla których opracowuję i prowadzę szkolenia dotyczące mobbingu, komunikacji interpersonalnej, wypalenia zawodowego, stresu oraz depresji. W ramach tej współpracy przeprowadziłem ponad 400 godzin szkoleń dla podmiotów państwowych, samorządowych oraz prywatnych.

Ukończyłem dodatkowe szkolenia specjalistyczne między innymi:                    

Odbyłem staż kliniczny w wymiarzez 360 godzin na oddziale psychiatrycznym Szpitala Powiatowego w Dębicy.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Prowadzę psychoterapię indywidualną, par oraz grupową. Specjalizuję się także w pomocy osobom LGBT.

 Pracuję w modalności integracyjnej, łącząc teorie oraz techniki różnych modalności psychoterapeutycznych. Szczególnie ważną w mojej pracy jest modalność gestalt oraz modalność systemowa. Podejście integracyjne pozwala na szerokie możliwości pomocy w różnych zaburzeniach oraz innych problemach klientów. 

Wespół ze mną możesz zmierzyć się z trudnościami, przez które nie wiesz jak przejść.  Ja będę Cię wspierał i towarzyszył Ci w zmianie, dzięki której będziesz mógł/a rozwinąć potrzebne Ci umiejętności do poradzenia sobie tu, teraz i w przyszłości.

Przyjmuję w od poniedziałku do piątku.
W celu umówienia wizyty zadzwoń: tel. 698 997 237